Zarządzanie wynajmem

Etapy zarządzania wynajmem

Wspólnie ustalimy warunki zarządzania najmem i określimy profil nowych najemców. Opcja podpisania pełnomocnictwa, pozwala nam na pełne administrowanie mieszkaniem a Ciebie odciąża od pilnowania terminów płatności, problemów z najemcami, naprawami usterek, doposażeniem mieszkania. Mieszkanie stanie się jedynie inwestycją powiększającą Twój zysk na koncie.

 
 

Oszacowanie ceny najmu

Nasze doświadczenie w wynajmie, Twoje mieszkanie plus aktualna sytuacja na rynku pozwoli nam na określenie właściwego czynszu najmu.

 
 

Przygotowanie mieszkania

Doradzimy jak odświeżyć, doposażyć mieszkanie, aby zyskało na atrakcyjności i zniwelowało czas pustostanu do minimum. Wykonamy sesję fotograficzną, wideo prezentację oraz atrakcyjny opis oferty, co zwiększy zainteresowanie Twoją nieruchomością.

 
 

Znalezienie Najemcy

Weryfikacja pozwala nam na wybranie z grupy kandydatów tego wiarygodnego najemcy, który spełni Twoje oczekiwania. Nie wstydzimy się pytać o referencje lub aktualne i ostatnie miejsce pracy.

 
 

Podpisanie umowy wynajmu

Sporządzimy umowę wynajmu nieruchomości z kaucją na okres na jaki chcesz wynająć mieszkanie z możliwością jej przedłużenia, a mieszkanie przekazujemy protokołem zdawczo-odbiorczym z uwzględnieniem stanu liczników i dokładnego wyposażenia mieszkania. Załączamy również zdjęcia wskazujące stan mieszkania przed wydaniem kluczy nowemu Najemnicy.

 
 

Regulowanie płatności

Pobieramy od najemców comiesięczny czynsz, a przychód z nieruchomości wysyłamy na Twoje konto bankowe. Za pomocą programu dedykowanego zarządcom dokonujemy opłat do spółdzielni/wspólnoty wraz z rozliczeniem zużycia mediów.

 
 

Nadzór mieszkania

Minimum dwa razy do roku monitorujemy stan techniczny mieszkania, sprawdzamy czy najemca dba o powierzoną mu nieruchomość zgodnie z warunkami umowy. Kontrolujemy naprawę usterek wynikających z użytkowania mieszkania, a Tobie przedstawiamy raporty z oględzin drogą emaliową.

 
 

Odbiór mieszkania

Po wygaśnięciu umowy najmu sporządzimy protokół ze sprawdzeniem stanu mieszkania, wyposażenia, stanu liczników. Od najemców odbieramy klucze, rozliczymy kaucję lub przy zgodności obu stron przedłużamy umowę najmu. Do każdego procesu zarządzania nieruchomością podchodzimy indywidualnie i możemy dostosować go do Twoich potrzeb.